Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem, który określa zasady na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe w ramach działalności FLIGHTBACK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 Tożsamość Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest FLIGHTBACK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba spółki znajduje się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 21 (31-532 Kraków).
Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez:

 • adres: ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków
 • adres e-mail: rodo@flightback.pl
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO)
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 pkt c RODO)
 • prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego  za pośrednictwem wybranego przez Państwa kanału informacji, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)
 •  prowadzenia działań statystycznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku braku Państwa danych osobowych realizacja wyżej wymienionych celów będzie niemożliwa.

Kategorie odbiorców

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty takie jak:

 • osoby wykonujące na rzecz Administratora czynności na podstawie umowy o pracę lub umowy o współpracy
 • dostawcy usług IT
 • podmioty świadczące usługi księgowe
 • podmioty świadczące obsługę prawną
 • operatorzy pocztowi oraz kurierzy
 • przewoźnicy lotniczy
Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 • nie dłużej niż do czasu wykonania umowy, a po jej wykonaniu do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z umową oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania (art. 21 ust. 1 RODO)
 • w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda – do momentu jej wycofania
Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO)
 • sprostowania danych (art. 16. RODO)
 • usunięcia danych (art. 17 RODO)
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
 • niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO)
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Państwa dane mogą być przekazywane do Państw trzecich wówczas, gdy siedziba przewoźnika, z którego usług Państwo korzystaliście znajduje się poza EOG.
Prawo do wniesienia skargi W przypadkach uznania, że przetwarzanie Państwa danych jest bezprawne przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.