Co w przypadku, gdy zrezygnowałem z opóźnionego/odwołanego lotu?

Każdy pasażer ma prawo do rezygnacji z lotu w przypadku jego opóźnienia wynoszącego co najmniej 5 godzin. Nie traci on wówczas prawa do odszkodowania, przysługuje mu ponadto zwrot ceny za niewykorzystany bilet.