Co z odszkodowaniem w przypadku opóźnienia/odwołania lotu łączonego (z przesiadką)?

Rejsy łączone traktowane są jako jeden lot pod warunkiem, że mają ten sam numer rezerwacyjny. Oznacza to, że w przypadku, opóźnienia jednego z lotów i niezdążenia przez pasażera na kolejny, jeśli ostateczne opóźnienie w dotarciu do portu docelowego wyniesie co najmniej 3 godziny, pasażer może ubiegać się
o odszkodowanie.