Czy linie lotnicze mają obowiązek zwrotu kosztów dodatkowych, np. związanych z zakupem posiłków, wynajmem hotelu, dojazdem z/na lotnisko?

Tak, jednak jedynie w sytuacji, gdy przewoźnik sam nie zapewnił takiej opieki (do czego jest zobowiązany na podstawie art. 9 rozporządzenia nr 261/2004). W zależności bowiem od długości opóźnienia, linia lotnicza musi zapewnić pasażerowi bezpłatne posiłki, napoje, zakwaterowanie, transport, a także umożliwić wykonanie dwóch połączeń telefonicznych lub mailowych.