Ile musi wynieść minimalne opóźnienie lotu, bym mógł ubiegać się o odszkodowanie?

Odszkodowanie przysługuje za co najmniej 3-godzinne opóźnienie lotu, rozumiane jako przybycie do miejsca docelowego co najmniej 3 godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika godzinie przylotu.