Linie lotnicze odmówiły mi wypłaty odszkodowania. Czy mimo to mogę zgłosić swój problem za pośrednictwem firmy Flightback?

Tak, odmowna odpowiedź linii lotniczych na skierowane przez Ciebie żądanie wypłaty rekompensaty nie pozbawia Cię możliwości dochodzenia Twoich praw z pomocą naszego serwisu.