Przez jak długi okres czasu od lotu mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 roku (sygn. akt III CZP 111/16) pasażer może ubiegać się o odszkodowanie w terminie jednego roku od wystąpienia opóźnienia lub odwołania lotu.

Powyższy termin dotyczy jednak postępowań sądowych – musisz bowiem pamiętać, iż istnieje w polskim prawie również druga, niejako alternatywna droga dochodzenia rekompensaty, tj. przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W tym przypadku nie obowiązują Cię już żadne terminy przedawnienia. Oznacza to, że bez względu na to, ile czasu upłynęło od lotu, możesz zwrócić się do tego organu ze stosowną skargą. Radzimy jednak nie zwlekać z decyzją – nie wiadomo, czy ustawodawca nie dostrzeże w końcu potrzeby ujednolicenia ścieżki dochodzenia roszczeń i nie zmieni w tym kierunku prawa.