W jaki sposób otrzymam odszkodowanie, gdy sprawa zostanie wygrana?

Kwota uzyskanego odszkodowania, pomniejszona o należną nam prowizję zostanie przekazana na wskazany przez Ciebie numer rachunku bankowego w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od daty wskazania tego rachunku oraz zaksięgowania wpływu odszkodowania od przewoźnika na rachunku bankowym Flightback.